PRACA Z UCZNIEM Z ZESPOŁEM ASPERGERA
INFORMATOR DLA SZKÓŁ
  Pobierz


Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej
  Pobierz


Wskazania dla nauczyciela do pracy z uczniem
z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole
  Pobierz