Początki

Początki Poradni PP w Chojnicach sięgają lat 70, a dokładniej 1973 roku. To wtedy pani dyrektor Barbara Bijakowska przecierała szlak, by zaistniała w powiecie bardzo stateczna instytucja, która zwać się miała Powiatową Poradnią Wychowawczo-Zawodową.

Początki były trudne i obfitowały w problemy lokalowe i kadrowe. Pierwsza siedziba Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej mieściła się w Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnicach. Lokal stanowiła jedna izba lekcyjna przedzielona szafami oraz małe pomieszczenie przeznaczone na sekretariat. Na stanowisku pedagoga – oprócz pani dyrektor – pracowała pani Jolanta Arens, pan Franciszek Kumer. Psychologiem był pan Waldemar Trzęsowski, pani Aldona Jurkowska-Groth oraz pani Bogumiła Czarnecka. Sekretariat prowadziła początkowo pani Barbara Stolp, a od roku 1974 – pani Krystyna Turzyńska.

Jak wspomina ówczesna pani dyrektor – zaczynały od zera. Po zapoznaniu się ze statutem Poradni zamieszczonym w dzienniku urzędowym pojechały do swojej jednostki nadrzędnej – Wojewódzkiej Poradni w Toruniu. Powiat Chojnice obejmował w tym czasie gminy: Czersk, Brusy, Konarzyny i Lipnica. W 1973 roku w rejonie działania Poradni było 48 szkół ośmioklasowych, 41 szkół z klasami I-IV, 31 przedszkoli, 1 dom dziecka, 2 licea ogólnokształcące, 5 szkół zawodowych zasadniczych, 2 szkoły zawodowe maturalne.

Już w 1974 roku poradnia posiadała własny samochód. Na etacie kierowcy pracował w tym czasie ś.p. pan Hubert Kłosowski. Kolejnym kierowcą od 1986 roku był pan Roman Myzyk. Dziś kierowcą Porani jest pan Andrzej Bałka.

Lokal Poradni w Szkole Podstawowej nr 1 był tymczasowym. Wiosną 1974 roku zlikwidowano w Chojnicach Dom Dziecka i zapadła decyzja zagospodarowania niedokończonego budynku (przeznaczonego pierwotnie na pralnię dla Domu Dziecka) na siedzibę naszej placówki. We wrześniu 1974 roku można było urządzać się. Część mebli przejęto z Domu Dziecka. Pracownicy sami wymieniali obicia krzeseł, malowali ściany. Dokupiono brakujące meble. Warunki pracy wyraźnie uległy polepszeniu. Powstały oddzielne gabinety psychologiczne i pedagogiczne oraz pomieszczenia do zbiorowych badań zawodowych.

Poradnia zajmowała się orzecznictwem i diagnozą, a także udzielała szerokiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – szczególnie szkołom wiejskim, np. w zakresie pedagogizacji rodziców. Pierwszym zatrudnionym w Poradni lekarzem był doktor Jakub Szczepanek. Pracownicy jeździli do szkół gminnych i instruowali nauczycieli w zakresie pracy z sześciolatkiem czy prowadzeniem kart indywidualnych. Niezbędne narzędzia badawcze Poradnia otrzymała od Ośrodka Selekcji, który do tej pory zajmował się selekcją dzieci i młodzieży do szkół specjalnych. Dużo metod wnieśli także sami pracownicy: pedagodzy i psycholodzy pracujący w Poradni.

Drugi człon ówczesnej nazwy ściśle wiązał się z poradnictwem zawodowym – jedną z ważniejszych gałęzi działalności Poradni w tamtych czasach. Tu realizował się szczególnie ś.p. pan Franciszek Kumer, ale również pani Barbara Bijakowska, a od 1979 roku – pan Zbigniew Peichert.

Praca psychologów i pedagogów była na dobrym poziomie. Pracownicy uczestniczyli w zjazdach Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, co umożliwiało wymianę doświadczeń oraz zaopatrzenie się w nowości do pracy. Utrzymywano kontakty z sąsiednimi poradniami w Tucholi, Sępólnie i Człuchowie. Po przeprowadzonej wizytacji przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Bydgoszczy przy współudziale Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Toruniu reprezentowanej przez panią Melitę Lewandowską placówka uzyskała wysoką ocenę pracy.

Poradnia była inicjatorem działań na rzecz środowiska. Na przełomie maja/czerwca 1974 roku na koloniach dla dzieci dyslektycznych organizowanych przez Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Toruniu zajęcia prowadziła pani Jolanta Arens. Z inicjatywy i przy dużej współpracy Poradni w Chojnicach utworzono przedszkole specjalne z siedzibą na ul. Okrężnej. Po 3 latach działalności Przedszkole przekształciło się w oddziały integracyjne przy Przedszkolu nr 9 w Chojnicach.


Kolejne lata

W 1976 roku pracę w sekretariacie podejmuje oddana przez kolejne lata pani Danuta Kamińska.

I pracy, i pracowników przybywa. Zostały zatrudnione: Danuta Laskowska, Janina Kowalczyk, Zofia Myk i Urszula Koperska. Od roku 1982 pani Urszula Koperska pełniła ponadto rolę dyrektora Porani.

Wkrótce do grona pracowników dołączają: pani Grażyna Szczepańska na stanowisku psychologa, a także Dorota Płotka, Marzena Piekarska, Alicja Kamińska, Grażyna Matyla, Emilia Kopecka i Maria Wilk. W 1990 roku pracę psychologa podejmuje Krystyna Szpuła.

W obsłudze Poradni zatudnieni zostają: emerytowany pan Witold Szulika, dziś ś.p. Wiesława Pietraszczak, zastąpiona później przez Małgorzatę Orlikowską, a aktualnie – Marzenę Laska.

W roku 1992 dyrektorem zostaje pani Grażyna Matyla. Podczas jej kadencji pracę w Poradni podejmują także w niepełnym wymiarze pani Barbara Biesek, Gabriela Poznań i Lidia Męcikalska.

Z dniem 15 września 1993 roku decyzją Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Poradnia zmieniła nazwę z Wychowawczo-Zawodowej na Psychologiczno-Pedagogiczną. Poradnia uzyskuje odrębność ekonomiczną. Mamy własną księgową panią Ewę Sołtysiak i kadrową Grażynę Myszka. W 1995 roku pracują z nami również Krystyna Rolbiecka i Alicja Machel. Na stanowisku lekarza pracuje Jan Sochalski, Eugeniusz Płotka oraz Iwona Zalewska, która do dziś pełni rolę lekarza konsultanta w naszej placówce. Na krótko przyjmuje psychiatra pani Dorota Wystańska-Dziekan.

Po dwudziestu dwóch latach istnienia dzięki staraniom i umiejętnościom organizacyjnym kolejnego dyrektora – Pani Elżbiety Opiela – dokonano kompleksowego remontu budynku. W 1999 roku ustalono prawa własności budynku i terenu, na którym znajduje się Poradnia. Odświeżone pokoje do badań, poczekalnia dla rodziców, gabinet dyrektora i sekretariat tworzyły naprawdę komfortowe pomieszczenia. „Perełka w województwie” – mówiła podczas spotkania II Zespołu Dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Województwa Pomorskiego wizytator Krystyna Rzoska goszcząca w Chojnicach.

Charakter pracy na przestrzeni lat nie zmienia się: diagnoza, orzecznictwo, zebrania z rodzicami, rady pedagogiczne, kursy, szkolenia... Przybywa pracowników w pełni zatrudnionych: Hanna Rudnik, Ewa Witkowska, Aleksandra Krzoska.

W styczniu 1999 roku fotel dyrektorski obejmuje tymczasowo doświadczona Pani Jolanta Peichert. Do sekretariatu zatrudniono p. Lucynę Ostrowską. Werbuje się także do pracy Bognę Klunder – aktywnego pedagoga szkolnego.

Wcześniej na emeryturę odchodzą Panie Danuta Kamińska i Alicja Machel.

Rok 1999 jest bardzo ważnym okresem. Z początkiem stycznia 1999 roku zmienia się organ prowadzący – Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną przejmuje Starostwo Powiatowe w Chojnicach. Nadzór pedagogiczny sprawuje odtąd Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Jesienią 1999 roku rozpisany zostaje konkurs na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i wygrywa go pozostająca z nami drugą kadencję Bogna Klunder.

Od stycznia 2000 roku obowiązki pani księgowej za panią Ewę Sołtysiak przejmuje pani Maria Kruger. Obecna dyrektor jak magnes przyciąga nowych pracowników – Karolinę Dończyk, Violettę Kowalską, Grażynę Warnke, Kamilę Lemańczyk, Darię Gliszczyńską, Paulinę Glaza, Gabrielę Kloska, Dorotę Zinkiewicz, Marcina Adamczyka, Emilię Wojcieszczyk.

Pracy ciągle przybywa. Potrzeby kadrowe są odczuwalne nadal, pomimo dużego wzrostu zatrudnienia w ostatnim dziesięcioleciu. Jednakże wraz z poszerzającym się gronem pracowników liczącym sobie 25 osób coraz bardziej dotkliwie odczuwane są warunki lokalowe. Lokalizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach od 1974 roku nie uległa zmianie. Nadal mieściła się ona na ul. Koszarowej 8a w Chojnicach, w remontowanym na bieżąco ładnym, ale już ciasnym budynku.

Poradnia dysponowała 6 gabinetami pedagogicznymi, poczekalnią dla klientów, archiwum, pomieszczeniem socjalnym. Na co dzień odczuwalny jest szczególnie brak dużych pomieszczeń przeznaczonych do zajęć grupowych. Poradnia korzystając z uprzejmości i gościnności chojnickich przedszkoli, szkół i placówek przeprowadzała zajęcia grupowe w udostępnionych pomieszczeniach.


Teraźniejszość

W roku 2008 PPP Chojnice obchodzi swoje 35 urodziny.

Rok 2011 okazał się rokiem , w którym spełniły się nieśmiałe marzenia o zmianie lokalizacji ….

Na krótko jednak przed przeprowadzką niespodziewanie odchodzi od nas p. księgowa śp. Maria Kryger , jej miejsce zajmuje Elżbieta Swakowska .

Dokładnie 21 września 2011 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach zmieniła lokalizację na bardziej komfortową i przestrzenną, przeprowadzając się do świeżo wyremontowanych budynków starych Młynów Chojnickich. W Białych Młynach zagospodarowano przestrzeń dla Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach.

Na potrzeby Poradni przeznaczono 8 gabinetów pedagogicznych na piętrze trzecim oraz gabinet dyrektora, księgowej i sekretariat na piętrze drugim.

Poradnia w dalszym ciągu posiada służbowy samochód i dzięki temu jesteśmy w stanie dotrzeć do każdej potrzebującej rodziny mieszkającej w nawet najbardziej oddalonym miejscu naszego powiatu. Pozostając w ścisłym kontakcie z dyrektorami szkół organizujemy tzw. badania i spotkania w terenie, w miejscu pobytu dziecka.

Ciąg dalszy historii pisze codzienność….

Możemy z dumą powiedzieć , że dzisiejsze warunki pracy dla nas i naszych klientów są godne.